Hidup dengan rendah hati

Kebahagiaan hidup yang sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

W.M. Thacheray